Sensoji Temple, Asakusa, Tokyo

image

The main entrance of the Sensoji Temple, Asakusa, Tokyo